Medycyna Pracy


Badania w zakresie medycyny pracy (wstępne, okresowe i kontrolne) wykonujemy w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 14:00 - 16:00 w gabinecie nr 5. W przypadku medycyny pracy wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Przy rejestracji niezbędne jest posiadanie skierowania wystawionego przez pracodawcę. Informujemy, że zgodnie z Ustawą o Medycynie Pracy, pracodawca lub zakład pracy musi mieć podpisaną umowę z naszą placówką w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych.

Dodatkowo wykonujemy badania kierowców zawodowych w kierunku wydawania nowych uprawnień jak i przedłużania uprawnień kończących się.

telefon do rejestracji 172250121